← mTavari

Planeta.Ge

»

urfinjus's Profile

- is suraTebi

Cemi informacia

jgufi: planeteli
momxmareblis gamoxmaurebis raodenoba: 2657 (0.99 dReSi)
SemogvierTda 02-May 12
bolos Semovida: Jul 27 2013 10:07 PM

Cemi informacia

momxmareblis statusi: V.V.V.V.V.
asaki: 50 wlisaa
dabadebis dRe: agvisto 8, 1969

User Controls