← mTavari

Planeta.Ge

»

ucxo_planeteli's Profile

- is suraTebi

Cemi informacia

jgufi: planeteli
momxmareblis gamoxmaurebis raodenoba: 3953 (0.89 dReSi)
SemogvierTda 09-April 10
bolos Semovida: Jul 05 2015 03:24 AM

Cemi informacia

momxmareblis statusi: boRmianebze monadire
asaki: asaki ucnobia
dabadebis dRe: dabadebis dRe ucnobia

User Controls