კონტენტზე გადახტომა


kisa

შემოგვიერთდა 23 Jul 2009
შემოსული არ არის ბოლოს შემოვიდა: Apr 12 2013 02:43 PM
****-

პროფილის ველი

- ის სურათები

kisa

Никогда не сдавайтесь — никогда, никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу. Никогда не поддавайтесь силе, никогда не поддавайтесь очевидно превосходящей мощи вашего противника. ( Уинстон Черчилль )
Sep 22 2011 09:55 PM
- ის სურათები

kisa

skrins daxede, marjvena zeda kuTxeSi aris suraTis adgili - kvadratiki
mand gaCndeba cifri im shemTxvevashi Tu PM mogiva
Zveli Pmi Tu ginda rom naxo, mTlad kuTxeSi kide aris cifrebi
im cifrebs daackape da gagixsnis Sen mesingers
Tu vinmem daakomenta sheni posti mashin dainaxav citel cifrs isev im zeda marjvena kuTxeSi - daackape da gagixsnis comentars
Tu raime ver ...
Dec 17 2010 04:58 PM
- ის სურათები

lasha88

kis mitxari aq rogor vnaxo shemosuli werilebi ,damawyda nervebi veraferi gavige :)
Dec 17 2010 02:16 PM