კონტენტზე გადახტომა


შანკარადევა

შემოგვიერთდა 11 Jun 2014
შემოსული არ არის ბოლოს შემოვიდა: Dec 03 2019 03:03 PM
***--

ჩემი გამოქვეყნებული თემები

ეონები და ღმერთები

17 March 2019 - 03:00 PM

ეონების რაოდენობა სხვადასხვა გნოსტიკურ სკოლებში იყო სხვადასხვა. ზოგიერთებს ჰქონდათ ასობით ეონი, ზოგიერთებს კი რამდენიმე ათეული მაქსიმუმ. ბასილიდეს და ისიდორეს მსგავს გნოსტიკოსთა სკოლებში 365 უზენაესი მეუფე დაკავშირებული იყვნენ ხუთ დიად მბრძანებელთან: კრონოსთან, არესთან, ჰერმესთან, აფროდიტესთან და ზევსთან. გნოსტიკოსებს ჰქონდათ რთული ზეციური იერარქიები. ზევსის პარტნიორია იუდეური იეჰოვა, არესის დამხმარე არის უცნობი სული სახელად "იპსანტაჰოუნჰაინჰოუჰეოკ", ჰერმესს ეხმარება არც ისე დიადი სული სახელად - ჰაინჰუჰი. მიუხედავად ამისა გნოსტიკოსებთან ჰაინჰუჰი შედის უძლიერეს ღვთაებათა ტრიადაში. სოფია, ბარბელოს ასული (ქალიშვილი) დაკავშირებული არის აფროდიტესთან. აღსანიშნავია რომ მათი ურთიერთობა უფრო მეგობრული არის ვიდრე დანარჩენ იძულებით ალიანსებში. და ბოლოს კრონოსი შეკავშირებულია უსახელო სულთან, რომელიც წარმოშობილია "დიადი უხილავისგან". პრაქტიკულად გნოსტიკოსები ამბობდნენ, რომ არქონტებმა ელინურ ღმერთებს აიძულეს პარტნიორობა და დაიმორჩილეს. არც ზევსს და არც სხვებს არ სურდათ იაჰვესთან და სხვა არქონტებთან კავშირი. ასე ამბობს გნოსტიციზმი.


ეონი ქრისტეს მამა შაბათს არ ისვენებს

17 March 2019 - 02:57 PM

ბნელი ეონი იაჰვე-იეჰოვა-საბაოთი არ არის ეონი ქრისტეს მამა. ეონი ქრისტეს მამა შაბათს არ ისვენებს, როგორც იეჰოვა. კენომას ანტიეონი იეჰოვა იღლება და ისვენებს, ხოლო ქრისტეს ზეკოსმიური მამა - არა. იუდეველებმა არ იციან ქრისტე და მისი მამა. შაბათის დარღვევაზე იუდეველი უნდა ჩაქოლონ, ქრისტეს კი ხელი ვერ ახლეს სანამ პილატემ ნება არ დართო, შესაბამისად - ქრისტე არის სამარიელი და რომის მოქალაქე. იუდეველები სამარიელს უწოდებდნენ ქრისტეს.იოანესსახარება

თავიმეხუთე

[ბაჩანა ბრეგვაძის თარგმანი]

15. მაშინ ის კაცი წავიდა დაიუდეველებსუთხრა, რომიესომგანკურნაიგი.

16. ამიტომაციუდეველებიმოსაკლავადდასდევდნენიესოს, ვინაიდანამასიქმოდაშაბათს.

17. ხოლოიესოპასუხადეუბნებოდამათ: მამაჩემიაქამდეიღვწისდამეცვიღვწი.

18. მითუფრომეტადცდილობდნენიუდეველებიიესოსმოკვლას, ვინაიდანარამარტოარღვევდაშაბათს, არამედთავისმამადიტყოდაღმერთსდამასუტოლებდათავს.

19. ხოლოიესოამისპასუხადამბობდა: ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტადგეუბნებითთქვენ: ძესარაფერიხელეწიფებათავისთავად, თუარიხილავსმამისსაქმეს, ვინაიდანრასაცმამაიქმს, ძეციმასვეიქმს.

36. ხოლომეუკეთესიმოწმობამაქვს, ვიდრემოწმობაიოანესი: საქმენი, მამამრომმომცააღსასრულებლად, თვითჩემსმიერქმნილისაქმენიმოწმობენ, რომმამისგანვარმოვლინებული.

37. ასერომ, მამამ, რომელმაცმომავლინა, თვითონვეიმოწმაჩემთვის. თქვენარცმისიხმაგსმენიათოდესმედაარცხატებაგიხილავთმისი.

38. დამისისიტყვავერდაემკვიდრათქვენში, ვინაიდანარგწამთმისმიერმოვლინებული.

39. წერილთასიღრმესიკვლევთ, რადგანგგონიათ, რომმათშიგაქვთსაუკუნოსიცოცხლე. მაგრამსწორედისინიმოწმობენჩემთვის.

40. თქვენკიარგსურთმოხვიდეთჩემთან, რათასიცოცხლეგქონდეთ.

41. დიდებასარვიღებკაცთაგან.

42. მაგრამმეგიცნობთ: ღმრთისსიყვარულიარარისთქვენში.

43. მემოვედიმამაჩემისსახელით, დაარმღებულობთ; სხვათუმოვათავისივესახელით, მასკიმიიღებთ.


იოანეს სახარება (თავი 8)


47. ვინცღმრთისაგანარის, ღმრთისსიტყვებსისმენს. თქვენკიიმიტომარისმენთ, რომღმრთისაგანარახართ. 48. მიუგესიუდეველებმადაუთხრესმას: განაკარგადარვამბობთ, რომსამარიელიხარდაეშმაკეული? 49. მიუგოიესომ: ეშმაკეულიკიარავარ, არამედპატივსვცემმამაჩემს. თქვენკიმაგინებთ. 50.


ეონი ქრისტე აუქმებს იაჰვეს რჯულს

17 March 2019 - 02:55 PM

პლერომას ეონმა ქრისტემ, ვიშნუს შაკტი-ავეშა-ავატარამ დაანგრია და გააუქმა ბოროტი ეონი იაჰვე-იეჰოვა-საბაოთის ბოროტი ანტივედური რჯული და სძლია მას. ქრისტე იყო უცნობი ზესულის ძე ანუ გნოსტიკოსები და ინდუისტები მართლები არიან. იეჰოვა არის ბოროტი სული, იესომ მას სძლია. იუდეველებმა დაამახინჯეს და გაამრუდეს ეონი ქრისტეს ფილოსოფია.


კოლასელთამიმართ

თავიმეორე

1. მინდა იცოდეთ, რა გულმოდგინედ ვიღვწი თქვენთვის, ლაოდიკელთა და ყველა მათგანისათვის, ვისაც პირადად არც კი უხილავს ჩემი სახე;

2. რათა გამხნევდეს მათი გული და სიყვარულით შეერთებულნი ეზიარონ გონიერების მთელ სისავსეს და სიუხვეს ღვთის საიდუმლოს, ანუ ქრისტეს შესამეცნებლად,

3. რომელშიაც დაფარულია სიბრძნისა და ცოდნის მთელი საუნჯე.

5. ვინაიდან, თუმცა ხორცით შორსა ვარ თქვენგან, მაგრამ ახლო ვარ სულით, და მიხარია, რომ ვხედავ თქვენს წესრიგსა და რწმენის სიმტკიცეს ქრისტეში.

6. ამიტომ, როგორც მიგიღიათ უფალი ქრისტე იესო, ისევ იარეთ მასში.

9. რადგანაც მასში მკვიდრობს ხორციელად ღვთაების მთელი სავსება.

10. და თქვენც სავსენი ხართ მასში, ვინც არის თავი ყოველი მთავრობისა და ხელმწიფებისა.

14. სწავლით წარხოცა ჩვენგამო შეთხზული და ჩვენს წინააღმდეგ მიმართული ხელწერილი; შუაგულიდან აიღო და ჯვარს მიალურსმა იგი.

რომაელთამიმართ

თავიმესამე

20. ვინაიდან რჯულის საქმით ვერცერთი ხორციელი ვერ გამართლდება მის წინაშე, რადგანაც რჯულით შეიცნობა ცოდვა.

გალატელთამიმართ

თავიმეორე

16. მაგრამ რაკიღა გავიგეთ, რომ კაცი რჯულის საქმეთაგან როდი გამართლდება, არამედ იესო ქრისტეს რწმენით, ჩვენც ვირწმუნეთ იესო ქრისტე, რათა ქრისტე იესოს რწმენით გავმართლდეთ და არა რჯულის საქმით, რადგანაც რჯულის საქმით ვერ გამართლდება ვერცერთი ხორციელი.

19. ვინაიდანმერჯულითმოვკვდირჯულისათვის, რათავიცოცხლოღვთისათვის.

20. ქრისტესთანერთადვეცვიჯვარს, დამეკიაღარავცოცხლობ, არამედქრისტეცოცხლობსჩემში, ხოლოთუახლახორციელადვცოცხლობ, რწმენითავცოცხლობღვთისძეში, რომელმაცშემიყვარამედათავისითავიმისცაჩემთვის.

21. არუგულებელვყოფღვთისმადლს, რადგანთუგამართლებარჯულისგანაა, მაშინამაოდმომკვდარაქრისტე.

გალატელთამიმართ

თავიმესამე

10. ხოლოვინცრჯულისსაქმეთაგანარიან, წყევლისქვეშარიან, რადგანაცდაწერილია: „წყეულიმციყოს, ვინცგამუდმებითარასრულებსყველაფერს, რაცჩაწერილიაწიგნში“.

11. ცხადია, რომრჯულითვერავინგამართლდებაღვთისწინაშე, ვინაიდანმართალიიცოცხლებსრწმენით“.

13. ქრისტემ გამოგვისყიდა რჯულის წყევლისაგან და თვითონ დაიწყევლა ჩვენთვის: რადგანაც დაწერილია: „წყეულია ყველა, ვინც ჰკიდია ძელზე“,

19. კი მაგრამ, რაღაა რჯული? ის მოცემულ იქნა შეცოდებათა გამო, ვიდრე მოვიდოდა თესლი, ვისთვისაც დაიდო აღთქმა და გადმოცემულ იქნა ანგელოზთა მიერ, შუამავლის ხელით.

22. მაგრამწერილმაცოდვისქვეშმოამწყვდიაყველა, რათააღთქმულისიკეთეიესოქრისტესრწმენითმისცემოდამორწმუნეთ.

23. რწმენისმოვლინებამდეკირჯულისმეთვალყურეობისქვეშვიყავითმომწყვდეულნი, ვიდრეგამოჩნდებოდარწმენა.

27. ვინაიდანყველანი, ვინცქრისტეშიმოინათლეთ, ქრისტეთივეშეიმოსენით.

28. აღარარისიუდეველი, აღარცბერძენი, აღარცმონადააღარცთავისუფალი, აღარცმამრიდააღარცმდედრი, რადგანაცყველანიერთიხართქრისტეიესოში.

ლუკა 14

34. კარგირამარისმარილი. მაგრამთუმარილიგამტკნარდა, რაღათიდაამარილებ?

35. აღარცსამიწედვარგადააღარცსანეხვედ, არამედ - მხოლოდგადასაყრელად. ვისაცყურიაქვსსმენად. ისმინოს!

p.s. „სისავსე“ ანუ „სავსება“ ესაა - პლერომა ანუ ღვთაებრივი ეონების სინათლის სამეფო საიდანაც მოვიდა ეონი ქრისტე. მარილი იუდეველებში იყო იაჰვესთან კავშირის რიტუალური სიმბოლო.


იაჰვეს სადიზმი

17 March 2019 - 02:53 PM

იაჰვეს სადიზმი

ძველიაღთქმა
გამოსვლა
თავიმეთერთმეტე
4. თქვა მოსემ: ასე ამბობს უფალი: შუაღამისას გამოვალ შუაგულ ეგვიპტეში.
5. მოკვდება ყოველი პირმშო ეგვიპტის ქვეყნად ტახტზე მჯდომარე ფარაონის პირმშოდან პირმშომდე მხევლისა, ხელსაფქვავებს რომ უზის; მოკვდება ყოველი პირუტყვის პირველმოგებული.
6. ატყდება დიდი გლოვა მთელს ეგვიპტეში, რომლის მსგავსი არ ყოფილა და არც იქნება.
7. ხოლო ისრაელიანებს - კაციდან პირუტყვამდე - ძაღლიც არ შეუყეფს, რათა გეცოდინოთ, რომ ზღვარი დასდო უფალმა ეგვიპტელთა და ისრაელიანთა შორის.
8. ჩამოვლენ ჩემთან ეგ შენი მორჩილნი, თაყვანს მცემენ და მეტყვიან: გადით შენ და მთელი შენი ხალხი, შენს კვალზე მავალი. მხოლოდ ამის მერე გავალ. და გავიდა ფარაონისგან მოსე, განრისხებული.
9. უთხრა უფალმა მოსეს: იმიტომ არ მოგისმენთ ფარაონი, რომ გამრავლდეს ჩემი სასწაულები ეგვიპტის ქვეყნად.
10. მოახდინეს ეს სასწაულები მოსემ და აარონმა ფარაონის თვალწინ, მაგრამ გაუსასტიკა უფალმა გული ფარაონს და არ გაუშვა მან ისრაელიანები თავისი ქვეყნიდან.
[Исх.] Вторая книга Моисея. Исход

Глава 11

4 И сказал Моисей: так говорит Господь: в полночь Я пройду посреди Египта,
5 и умрет всякий первенец в земле Египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и всё первородное из скота;
6 и будет вопль великий по всей земле Египетской, какого не бывало и какого не будет более;
7 у всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между Египтянами и между Израильтянами.
8 И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ [твой], которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду. И вышел [Моисей] от фараона с гневом.
9 И сказал Господь Моисею: не послушал вас фараон, чтобы умножились [знамения Мои и] чудеса Мои в земле Египетской.
10 Моисей и Аарон сделали все сии [знамения и] чудеса пред фараоном; но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей.
ძველიაღთქმა
იობი
თავიპირველი
6. ერთ დღეს მივიდნენ ღვთისშვილები უფლის წინაშე წარსადგომად. სატანაც მივიდა მათ შორის.
7. უთხრა უფალმა სატანას: საიდან მოდიხარ? მიუგო სატანამ უფალს და უთხრა: ქვეყნად წანწალიდან და ხეტიალიდან.
8. უთხრა უფალმა სატანას: თუ შეგინიშნავს ჩემი მორჩილი იობი? ხომ არავინ არის მისი მსგავსი ამ ქვეყანაზე? ალალი, წრფელი, ღვთისმოშიში კაცია, ბოროტებას განრიდებული.
9. მიუგო სატანამ უფალს და უთხრა: მერედა ტყუილუბრალოდ არის იობი ღვთისმოშიში?
10. განა შენ არ გყავს დაცული მთელი მისი სახლ-კარითა და საბადებლითურთ? მისი ხელით ნაქმნარი შენგან არის კურთხეული, მისი საქონელი გამრავლებულია ქვეყნად.
11. აბა, გაიწოდე ხელი და შეეხე მთელს მის საბადებელს, თუ პირში არ დაგიწყოს გმობა.
12. უთხრა უფალმა სატანას: აჰა, შენს ხელთ იყოს მთელი მისი საბადებელი! ოღონდ თავად მას ნუ შეეხები. და გავიდა სატანა უფლისგან.
13. ერთ დღეს, როცა მისი ვაჟები და ასულები ჭამდნენ და ღვინოს სვამდნენ უფროსი ძმის სახლში,
14. მოვიდა მაცნე იობთან და უთხრა: ხარები ხნავდნენ, სახედრები კი ძოვდნენ მის გვერდით;
15. დაეცნენ შებაელები და გაირეკეს, მსახური ბიჭები კი მახვილით ამოხოცეს. მე ერთი გადავრჩი ამბის მომტანი.
16. ამის ლაპარაკში იყო, რომ მოვიდა სხვა და ამბობს: ღვთის ცეცხლი ჩამოვარდა ციდან, გადაწვა ცხვარი და მსახური ბიჭები; შთანთქა ისინი. მე ერთი გადავრჩი ამბის მომტანი.
17. ამის ლაპარაკში იყო, რომ მოვიდა სხვა და ამბობს: ქალდეველები დაეწყვნენ სამ რაზმად, დაეცნენ აქლემებს და წაასხეს, და მახვილით ამოხოცეს. მე ერთი გადავრჩი ამბის მომტანი.
18. ამის ლაპარაკში იყო, რომ მოვიდა სხვა და ამბობს: შენი ვაჟები და ასულები ჭამდნენ და ღვინოს სვამდნენ უფროსი ძმის სახლში.
19. ამ დროს დაბერა უდაბნოდან დიდმა ქარმა, ეძგება სახლის ოთხსავე კუთხეს, ჭერი თავზე დაემხო ყმაწვილებს და დაიხოცნენ. მე ერთი გადავრჩი ამბის მომტანი.
20. ადგა იობი, შემოიხია მოსასხამი, გადაიპარსა თავი, დაეცა მიწაზე და თაყვანი სცა.
21. თქვა: შიშველი გამოვედი დედის მუცლიდან და შიშველი დავბრუნდები იქ. უფალმა მომცა, უფალმა წაიღო. კურთხეულ იყოს უფლის სახელი.
22. მაინც არ შეუცოდავს იობს და ღვთის აუგი არ დასცდენია.
[Иов] Книга Иова

Глава 1

6 И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана.
7 И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее.
8 И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла.
9 И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов?
10 Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле;
11 но простри руку Твою и коснись всего, что у него, — благословит ли он Тебя?
12 И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня.
13 И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего.
14 И вот , приходит вестник к Иову и говорит:
15 волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали Савеяне и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.
16 Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.
17 Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.
18 Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего;
19 и вот, большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.
20 Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился
21 и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; [как угодно было Господу, так и сделалось;] да будет имя Господне благословенно!
22 Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге.

სამი მოდუსი [ტრი გუნა]

17 March 2019 - 02:51 PM

სამი მოდუსი (ტრი გუნა):

#1 სატვა - თვითცნობიერება. ენთუზიაზმი. სულიერი სიმშვიდე. თავდაჭერილობა. თანაგრძნობა. თავისუფლება. შინაგანი ბედნიერება. სულიერი ცოდნა, განსწავლულობა.

#2 რაჯასი - ანგარება. ავხორცობა. სიამაყე. ამპარტავნება. პირმოთნეობა. კონკურენცია და მტრობა. შურიანობა და ეჭვიანობა. ეგოიზმი. შფოთვა. დაუკმაყოფილებლობა. მწველი სურვილები. ტკბობის სურვილი. ბედნიერება სწრაფად სრულდება.

#3 ტამასი - სიზარმაცე. ღრმა ძილი. ილუზია. სიბრიყვე. სასოწარკვეთა. მწუხარება და გოდება. სიგიჟე ანუ შეშლილობა. უმეცრება, გაუნათლებლობა. ტანჯვა.