კონტენტზე გადახტომა


აპოკრიფები

აპოკრიფი

  • თქვენ არ შეგიძლიათ გამოეხმაუროთ ამ თემას
ამ თემაში საპასუხო პოსტი არაა

#1 შანკარადევა    ნიკის ჩასმა

    პლანეტელი

  • პლანეტელი
  • პიპპიპპიპ
  • 319 წერილები:
  • Gender:Male
  • Interests:შაკტი-ადვაიტა, შივა-ადვაიტა, სანკჰია, თეოსოფია, გნოსტიციზმი, "ნიუ ეიჯი", პოლითეისტური სატანიზმი, დაკშინაჩარა, მაჰაიანა, ვაჯრაიანა, ვამაჩარა, აგჰორა, ევგენიკა, აღმოსავლური ოკულტიზმი, ტრანსჰუმანიზმი, ანიმე, მანგა, ფენტეზი, ჰედონიზმი, კონსპიროლოგია,კალი-კაულას ტრადიცია, რაელ ვარილონის სწავლება, ოშო რაჯნიშის სწავლება, რამაკრიშნას სწავლება, საენტოლოგია, ჰერმეტიზმი, შავი ვიკანელობა, ანთროპოსოფია,შინტოიზმი, დიონისური ელინიზმი, ეკუმენისტური ტანტრისტული ტრადიცია, ქაოსოფია, ნიცშეს ნიჰილიზმი და დაოსური ტანტრიზმი.
რეპუტაცია: 0
ნეიტრალური

დაწერილია 17 March 2019 - 02:38 PM

აპოკრიფები(ბერძნ. ἀπόκρῠφος - დაფარული, იდუმალი, საიდუმლო) - ესარისთხზულებები, როლმლებიცამოღებულიასაეკლესიომოხმარებიდან, რადგანორთოდოქსული ეკლესიამათარაყენებსმისმიერკანონიზირებულწიგნთაგვერდით. ესაა ეზოთერული შინაარსის წიგნები.

ჩვენამდემოღწეულძველაპოკრიფებსგააჩნიათარამარტოისტორიულიმნიშვნელობა, არამედგარკვეულწილადდიალექტიკურიც, რადგანმათშიასახულიაპირველსაუკუნეთაქრისტანებისშეხედულებები. აბრაამული ქრისტიანული სკოლები და ორთოდოქსი იუდაისტები მათ არ აღიარებენ.

აპოკრიფებსგანაკუთვნებენ. . ძველაღთქმისეულაპოკრიფებს, აპოკრიფულსახარებებს, წმიდამოციქულთასაქმეებისალტერნატიულვერსიებს, აპოკრიფულაპოკალიფსებსდასხვა. ასევეორთოდოქსული „ეკლესიისმიერალტერნატიულადაღიარებულწმინდანთაცხოვრებებს. ახ. წ. მეოთხე საუკუნეში იმპერატორი კონსტანტინეს თაოსნობით აბრაამიტმა ორთოდოქსმა „ქრისტიანებმა“ ისინი უარყვეს და ანათემას გადასცეს. ახ. წ. მეოთხე საუკუნეში გნოსტიციზმი აიკრძალა და გამოცხადდა მცდარ მოძღვრებად, იგივე ბედი ეწიათ სხვა ბერძნულ და იუდეურ მისტიკურ-ფილოსოფიურ სწავლებებსაც, აიკრძალა მათი წიგნებიც და განადგურდა ანტიკური სამყარო. ორთოდოქსებს არ აწყობდათ აპოკრიფული ეზოთერული წიგნები, რადგანაც ეშინოდათ მათში არსებული ცოდნის და იმიტომაც, რომ აპოკრიფული ფილოსოფია ეწინააღმდეგებოდა კონსტანტინეს შეთხზულ დოგმატიკას. ორთოდოქსებს მუდამ ეშინოდათ ცოდნის და სურდათ რომ ხალხი უმეცრებაში ჰყოლოდათ, რათა კარგად და მარტივად ემართათ. ეს არის იდეოლოგიური ბრძოლა. აპოკრიფებში დევს სულ სხვა ფილოსოფია და დოგმატიკოსებს ეს არ მოსწონთ. იაჰვეს მიმდევრებს სურთ ფაქტების დამალვა, მათ მუდამ ახასიათებდათ ცოდნის აკრძალვა.

ძველაღთქმისეულიაპოკრიფები


ძველაღთქმისეულაპოკრიფებსჩვეულებისამებრგანაკუთვნებენენოქისწიგნს, იუბილეთაწიგნს, თორმეტიპატრიარქისაღთქმასდასოლომონისფსალმუნებს. ყველამათგანიდაიწერაელინისტურპერიოდშიეზრასძველიაღთქმისკოდიფიკაციისმდეგ, მაგრამმათმეორადკანონიკურწიგნთაგანგანაცალკევებენმათიიდუმალი (ეზოთერული) შინაარსისგამო.

ძველაღთქმისეულაპოკრიფებსასევეგანეკუთვნებიან:

ეზრასმესამეწიგნი

ენოქისსლავურიწიგნი

ბარუქისსირიულიდაბერძნულიაპოკალიფსისები ("ბარუქისხილვა")

"მოსესამაღლება"

"ისაიასწამება"

"იობისაღთქმა"

სიბილასწიგნებისიუდაურიგანყოფილებანი

"ისაიასხილვა"

"აბრაამისაღთქმა" ("აბრაამისგამოცხადება", "აბრაამისსიკვდილი")

"მელქისედეკი"


ახალაღთქმისეულიაპოკრიფები

1. სახარებასიყრმისა (ქრისტესი)

2. პეტრესსახარება

3. იუდასსახარება

4. სახარებაეგვიპტელთაგან

5. ებრაელთასახარება

6. ჭეშმარიტებისსახარება

7. მარიამისსახარება

8. თომასსახარება

9. ფილიპესსახარება

11. ნიკოდიმოსისსახარება

12. ბარნაბასსახარება

13. ევასსახარება

14. ღვთისმშლობლისმიმოსვლაჯოჯოხეთში

15. ჰერმესის "მწყემსი"

16. დიდაქე

17. იაკობისპროტოსახარება


აპოკრიფულისახარებები


რადგანკანონშიშევიდამხოლოდ 4 სახარება, რომელთაგანმხოლოდ 2 დაიწერაუშუალოდქრისტესმოციქულთამიერ, ქრისტანულსამყაროშიხშირადჩნდებოდაიდეა, რომესსიაშეევსოთსხვამოწაფეთა (პეტრეს, იუდას, ფილიპეს, თომას), ანკიდევიესოსთანდაახლოვებულპირთა (უფლისძმაიაკობი, მარიამი, ნიკოდიიმოსი) სახარებებით. ჩვენამდემოაღწია 50-მდაპოკრიფულმასახარებამ. ავტორებიაგროვებდნენზეპირგადმოცემებს, რომლებიცშესაძლოიყოდავიწყნოდათ, ანაღწერდნენიმმოვლენებს, რომლებზეცკანონიკურსახარებებშიმხოლოდმიანიშნებენ. ზოგჯერსახარებისეულამბებსგადმოსცემდნენჩვეულებრივიმეტყველებითიფორმით. ამტექსტებისავტორებისაკუთარსახელებსარწერდნენ, არამედთავიანთითხზულებებისთვისდიდიმნიშვნელობარომმიენიჭებინათმათავტორებადასახელებდნენრომელიმემოციქულსანმათმოწაფეს. აპოკრიფულსახარებათაშინაარსიმრავალფეროვანია, მაგრამგანსაკუთრებულყურადღებასიქცევს "სიყრმისსახარება".


გამოხმაურება რედაქტირებულია შანკარადევა: 17 March 2019 - 02:40 PMმიმდინარე ბლოგჩანაწერები ამ თემაში

სურათი

სულ: აპოკრიფები

ავტორი შანკარადევა in შანკარადევა's ბლოგი, on 17 March 2019 - 02:40 PM


ეონების რაოდენობა სხვადასხვა გნოსტიკურ სკოლებში იყო სხვადასხვა....

ჩანაწერის სრულად ნახვა →

1 მომხმარებელი კითხულობს თემას

0 მომხმარებელი, 1 სტუმარი, 0 ანონიმი მომხმარებელი