კონტენტზე გადახტომა


Community Status Updates


- ის სურათები

შანკარადევა

ბუდისტური და ინდუისტური მეტაფიზიკის მიხედვით ადამიანი შედგება დიზიკური და მეტაფიზიკური ელემენტებისგან, ესენია: ფორმის, გრძნობის, ფსიქიკის, მენტალობის და ცნობიერების ელემენტები და ფსიქომენტალური მოვლენები დაკავშირებული ამ ხუთ ჯგუფთან. ფიზიკური და მეტაფიზიკური დაკავშირებულია ერთმანეთთან. ფიზიკურში არსებობს მეტაფიზიკურის კორელაციები და ინკარნაციები. ასევე მნიშვნელოვანია გენეტიკის გათვალისწინება. გენეტიკა დაფუძნებულია ასტრალურზე და სულიერზე. ეს პოზიტიური და ნეგატიური კორელაციები და ინკარნაციებია:...
Jan 21 2018 07:24 PM