←  aghora

Planeta.Ge

»

Who posted in: aghora

momxmareblis saxeli werilebi
Sankaradeva 1