← mTavari

Planeta.Ge

»

Shatens kontenti

napovnia 11 monacemi ,romlis avtoria Shaten
Zieba mocemulia 14-October 18-dan

 1. Soki magram.....
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 2. fotoebi, fotoebi. 4 pages
  In mogzauroba da dasveneba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 3. sadaa xalxi :-\ 2 pages
  In Tavisufali Tema
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 4. profesors da forumelebs. 3 pages
  In Tavisufali Tema
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 5. marTla ia marTla yvelafers geficewbiT marTlaaa..
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 6. kalis saxelebi da misi arsi
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 7. eoni qristes gnostikuri sibrZne
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 8. ezoTerizmi da homofobiuri provincializmi
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 9. germania 12 pages
  In mogzauroba da dasveneba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 10. bunebis sulebi da yofierebis ciklebi
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 11. aTeistur-liberatuli cinizmi, sarkazmi, sijiute da umecreba
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de