Planeta.Ge

»

Ziebis rezultati

 1. samizne 7 pages
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 2. saqarTvelo-ruseTi (gadaTvirTva)
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 3. axali Taobis prezervativi
  In Tavisufali Tema
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 4. 300 aTasiani aqcia safrangeTSi erTsqesiani qorwinebas win... 2 pages
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 5. ocneburi biznesi
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 6. SimSilis gamo gardacvili bavSvi
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 7. bolo interviu
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 8. vin aRiarebis, axazeTs da samaCablos? 2 pages
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 9. lavrovi - "ruseTi afxazeTsa da samxreT oseTs ar uRala...
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 10. darCiaSvili: socialur revanSs simboloebiT gataceba axasia...
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de