Planeta.Ge

»

Ziebis rezultati

 1. moses rjuli da arqontebi (seqsualobis Sesaxeb, gnostikuri...
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 2. socialuri politika da "kudianebze nadiroba" – seq...
  In politika da sazogadoeba
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 3. feisbuqeli aTeisti iuzerebi - daviT cagareiSvili da duda...
  In fsiqologia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de