Planeta.Ge

»

Ziebis rezultati

 1. veduri citatebi
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 2. dharma da fsevdo dharma
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 3. feministuri fsiqozi
  In Tavisufali Tema
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 4. kali-iuga da adamianuri cnobierebis degradacia
  In Tavisufali Tema
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 5. brbos agresia da Carlz qsavies sindromi
  In Tavisufali Tema
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 6. budas aradualisturi dharma da siyvaruli
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 7. dharma da geopolitika
  In Tavisufali Tema
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 8. budizmis skolebi
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 9. dharma da adharma... vidia da avidia
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 10. budisturi metafizikis, seqsis da sulis Sesaxeb
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 11. jainizmi
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de