Planeta.Ge

»

Ziebis rezultati

 1. Teodicea da borotebis problema
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 2. ufali da mefe rama
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 3. budizmi (budha dharma)
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 4. mauriebis imperia
  In istoria
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 5. serafim rouzis winaaRmdeg. pasuxi reinkarnaciis kritikaze
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 6. viSnuizmi (kriSnaizmi)
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 7. iogas apologia. pasuxi marTlmadideblur kritikaze
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 8. ra aris samsara (sansara) da nirvana (nibana) (terminebis...
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 9. budisturi filosofia da metafizika
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 10. veduri citatebi
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 11. dharma da fsevdo dharma
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 12. feministuri fsiqozi
  In Tavisufali Tema
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 13. kali-iuga da adamianuri cnobierebis degradacia
  In Tavisufali Tema
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 14. brbos agresia da Carlz qsavies sindromi
  In Tavisufali Tema
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 15. budas aradualisturi dharma da siyvaruli
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 16. dharma da geopolitika
  In Tavisufali Tema
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 17. budizmis skolebi
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 18. dharma da adharma... vidia da avidia
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 19. budisturi metafizikis, seqsis da sulis Sesaxeb
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 20. jainizmi
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de