Planeta.Ge

»

Ziebis rezultati

 1. Sri brahma da manu
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 2. rogor Seqmna ufalma brahmam sikvdili
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 3. bunebis sulebi da yofierebis ciklebi
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 4. vin arian asurebi da devebi?
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 5. kosmiuri yofierebis ciklebi da sicocxlis xangrZlivoba
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de