Planeta.Ge

»

Ziebis rezultati

 1. religia da seqsualuri energia
  In religia da filosofia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 2. feisbuqeli aTeisti iuzerebi - daviT cagareiSvili da duda...
  In fsiqologia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de
 3. bulingi, pubertati, libido, antihedonisturi moralisturi r...
  In fsiqologia
  gamoxmaureba ƒ“an ƒ›de