კონტენტზე გადახტომა


დახმარება: თქვენი პროფილი- მეგობრების ,კომენტარების დამატება მასზე,ე.წ მემბერ თაითლი,დაბადების დღის შეცვლა


შეგახსენებთ
დადებული სურათი
ამ ფანჯრიდან ხდება პარამეტრების დაყენება. აირჩიეთი "ჩემი პარამეტრები" ,შემდე შემდეგ "პროფილის ინფორმაციის შეცვლა"
დადებული სურათი
ჩანს შემდეგი მენიუები ა) კომენტარები . თქვენ შეგიძლიათ ან აკრძალოთ თქვენ პროფილზე კომენტირება ან მოახდინოთ ვალიდაციის ანუ წინაწარი მოდერაციის რეჟიმის ჩართვა ბ) მეგობრები . თქვენ შეგიძლიათ ან აკრძალოთ თქვენთან დამეგობრებო ან მოახდინოთ ვალიდაციის ანუ წინაწარი მოდერაციის რეჟიმის ჩართვა. გ)ვინ ნახა თქვენი პროფილი .ამის დარეგულირებაც შესაძლებელია
დ)სხვა ინფორმაცია
დადებული სურათი
აქ შეგიძლიათ შეცვალოთ ე.წ მემბერ title ბანალური მემბერ ,იუზერ წარწერის შეცვლა თქვენი ორიგინალური წარწერით, აგრეთვე დაბადების თარიღი და ა.შ ჩემ პარამეტრებში თუ ამ ოპციას მონიშნავთ ,
დადებული სურათი შეგიძლიათ თქვენს შესახებ ინფორმაცია ჩაწეროთ