კონტენტზე გადახტომა


სურათი

ბუდისტური კოსმოლოგია

დაპოსტა: შანკარადევა, 10 March 2018 · 912 ნახვა

ბუდისტური კოსმოლოგია ადიბუდა დჰარმატა
ბუდისტური სწავლების მიხედვით ყოფიერება შედგება სამი ნაწილისგან, ესენია:
1) კამალოკა – სურვილების და ვნებების 11 სამყარო
2) რუპა-ლოკა – ნატიფი ასტრალური ფორმების 16 სამყარო
3) არუპა-ლოკა – უფორმობის და სუფთა არარაობის 4 სამყარო

რუპა-ლოკას რეალობა იყოფა 4 დონედ ანუ დჰიანად. პირველ დჰიანაში 3 სამყაროა. მეორე დჰიანაში და მესამე დჰიანაში ასევე სამ-სამი სამყაროა. მეოთხე დჰიანაში 7 სამყაროა.
ესაა "ბრამების" სამყაროები:
1) თანამგზავრი ბრამების სამყარო
2) მინისტრი ბრამების სამყარო
3) დიადი ბრამების სამყარო
4) მბრწყინავი ბრამების სამყარო
5) მანათობელი ბრამების სამყარო
6) შუქმფენი ბრამების სამყარო
7) სასრული აურის ბრამების სამყარო
8) უსასრულო აურის ბრამების სამყარო
9) მდგრადი სტაბილური აურის ბრამების სამყარო
10) დაჯილდოვების ბრამების სამყარო
11) აღქმის არ მქონე ბრამების სამყარო
12) აყვავებული ბრამების სამყარო
13) უშფოთველი ბრამების სამყარო
14) მშვენიერი ბრამების სამყარო
15) ნათელმხილველი ბრამების სამყარო
16) უზენაესი ბრამების სამყარო
ამაზე მაღლაა არუპა-ლოკას 4 სუფთა სამეფო.
არუპა-ლოკაზე მაღლა არის 4 ადიბუდა: სამანტაბჰადრა, სამანტაბჰადრი, ვაჯრადჰარა და დჰარმატა (მაჰაშუნია).