კონტენტზე გადახტომა






სურათი

მიზოგინია და პატრიარქალური ტირანია

დაპოსტა: შანკარადევა, 15 April 2021 · 446 ნახვა

დურგა სექსიზმი ემანსიპაცია ფემინიზმი პატრიარქატი ქალღმერთი

მიზოგინია (ბერძ. misos — სიძულვილი, და gyne — ქალი) — ქალთმოძულეობა, ქალთა და გოგონათა მიმართ უნდობლობა, პათოლოგიური ანტიპათია. ქალთა წინააღმდეგ სექსიზმსა და მიზანდრიასთან (მამაკაცთმოძულეობა) შედარებით, მიზოგინია ხშირად მიიჩნევა, როგორც ქალთა წინააღმდეგ ზოგი მამაკაცის დამოკიდებულება, თუმცა მიზოგინისტური შეხედულებები თავად ქალებსაც შესაძლოა ჰქონდეთ. ფემინისტურ თეორიაში მიზოგინია პოლიტიკურ იდეოლოგიად მიიჩნევა, რასიზმისა და ანტისემიტიზმის მსგავსად, რაც ამართლებს ქალთა მამაკაცდამი სუბორდინაციას.

პატრიარქატი (სიტყვასიტყვით მამის ძალა, ძველი ბერძნული πατήρ - "მამა" და ἀρχή - "დომინირება, დასაწყისი, ძალა", ასევე ანდრარაქია და ანდროკრატია) არის სოციალური ორგანიზაციის ფორმა, რომელშიც ადამიანი არის პოლიტიკური ძალაუფლების მთავარი მორალური ავტორიტეტი, ახორციელებს ქონებაზე კონტროლის განხორციელებას და ოჯახის მამები ან უფროსი მამაკაცი წევრები წამყვან პოზიციას იკავებენ. კაცობრიობის ისტორიაში პატრიარქატი გამოიკვეთა სხვადასხვა კულტურის სოციალურ, იურიდიულ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ორგანიზაციაში. პატრიარქატს ასევე ძლიერი გავლენა აქვს თანამედროვე კაცობრიობაზე, თუმცა მე -20 საუკუნის განმავლობაში მრავალი კულტურა გადავიდა უფრო თანასწორუფლებიანი საზოგადოებებისკენ. პატრიარქალური მსოფლმხედველობის რუსული ვერსიის თავისებურებაა მსხვერპლად ყოფნის დაუშვებლობა. ამის გამო, რუსეთის პატრიარქალურ საზოგადოებაში მსხვერპლს ადანაშაულებენ თავდასხმის ან დამცირების შემდეგ. სექსიზმის იდეოლოგია არამარტო ყოფს კაცებად და ქალებად, არამედ უპირისპირებს მათ ერთმანეთს და პირდაპირ თუ ირიბად ამტკიცებს ერთი სქესის წარმომადგენელთა უპირატესობას სხვაზე. იგი მათ შორის არსებულ ეკონომიკურ, სოციალურ და პოლიტიკურ უთანასწორობას ხსნის ბუნებრივი არსის განსხვავებით. სოციალურ მეცნიერებებში, სექსიზმი საყოველთაოდ გაგებულია, როგორც იდეოლოგიისა და პრაქტიკის კომპლექსური სისტემა, რომელიც მხარს უჭერს პატრიარქატს, ან მამაკაცთა ბატონობას და გაჟღენთილია ყველა სოციალური ინსტიტუტისა და სოციალური ორგანიზაციის დონეზე. ”სექსიზმის” კონცეფციის უფრო ვიწრო ინტერპრეტაცია, განსაზღვრა იგი, როგორც გარკვეული პიროვნებების ცრურწმენები, სტერეოტიპები ან დისკრიმინაციული ქცევა.

დადებული სურათი

დადებული სურათი

დადებული სურათი