კონტენტზე გადახტომა


სურათი

სულ: იევო-იაჰვეს ომი სხვა ღმერთებთან

დაპოსტა: შანკარადევა, 17 March 2019 · 1206 ნახვა

იაჰვე ფინიკია ელი ბაალი

გამოხმაურების ნახვაშანკარადევას ციტატა(დაპოსტვის დრო 17 March 2019 - 02:45 PM):

დასავლეთის სემიტებს არ ჰქონდათ ერთიანი მითოლოგიური სისტემა, თითოეულ ადგილს, ქალაქს და ა.შ. ჰყავდა საკუთარი ღმერთი-დამცველი, თან ხშირად იღებდა იდეებს თავისი მეზობლებისგან. იამმუმ, ზღვის ღმერთმა, რომელმაც უკვე მიიღო სასახლე [ძალაუფლების სიმბოლო დასავლეთსემიტურ მითოლოგიაში], აშენებული კოტარ-ვა-ჰასისის მიერ, მოაწყო ამბოხი *ღმერთების წინააღმდეგ და მოითხოვა თაყვანისცემა და ძღვენი, ასევე ისიც, რომ ბალუ გამხდარიყო მისი მონა. მებრძოლი დის ანატის და ბრძენი კოტარ-ვა-ჰასისის დახმარებით, რომელმაც გამოუჭედა მას იარაღი, ბალუმ შემუსრა და დაამარცხა იამმუ. განდევნის მახვილით მან განგმირა ზღვის ღმერთის გული, ხოლო განშორების მახვილით - თავი. სხვა მითებში, ბალუმ შემუსარა იამმუს მთავარი დამქაში - საზარელი შვიდთავა გველი ლევიათანი, რომელზეც ბიბლიაში საუბარია, რომ „როცა ის დგება, ძლიერი *ღმერთები შიშისაგან და საშინელებისგან საერთოდ გონებას კარგავენ“ [იობის წიგნი]. ნათესაობრივი კავშირები: *ღმერთების მშობლები იყვნენ ელი და *აშერა, დანარჩენი ცუდადაა ცნობილი. ერთი ვერსიით ბალუ ელის შვილიშვილია, მეორე ვერსიით - ძმისშვილი, თუმცა სწორედ მან მიიღო მთელი დედამიწა, ცხადია, რომ ის უნდა ყოფილიყო ელის ნათესავი. ასევე ბალუს ძე დაგანუ, რომელიც ერთი ვერსიით ძმაა, ხოლო სხვა ვერსიით ელის შვილი. ბალუს ძმა და სიკვდილის უფალი მუტუ. იავუ [იგივე იაჰვე] ასევე ითვლება ელის შვილად. ებრაულ თანახში ანუ „ძველ აღთქმაში“ ასეთი რამე წერია: „ამიტომწარიხოცებაამით: იაკობისდანაშაულიდა, აჰა, ესიქნებამისიცოდვის მიტევებისნაყოფი; როცაკირისნაფშხვენებივითაქცევსსამსხვერპლოსლოდებს,როცააღარიდგებიან*აშერებიდა*მზისკერპები.“ (ესაია 27-9). „გამოატანინამეფემხილკიამღვდელმთავარს, მეორეხარისხისმღვდლებსდა ზღურბლისმცველებსუფლისტაძრიდან*ბაალისთვის, ამ*აშერასათვისდაცის მთელივარსკვლავეთისთვისგაკეთებულინივთებიდაცეცხლსმისცაიერუსალიმს გარეთ, კედრონისყანებში, ხოლონაცარიბეთელშიწაიღო.“ (მეოთხემეფეთა 23-4). „ბეთელისსამსხვერპლოცდაისრაელისშემაცდენელის, იერობოამნაბატისძის გამართულიგორაკი, ესსამსხვერპლოცდაგორაკიდაანგრია; გადაწვაგორაკიდა გააცამტვერა, გადაწვა*აშერაც.“ (მეოთხემეფეთა 23-15). „იწყესუჯეროდლაპარაკიისრაელიანებმაუფალზე, თავიანთღმერთზე, გამართეს გორაკებიყველაქალაქშისაყარაულოგოდოლიდანმოყოლებულიციხე-ქალაქამდე,“ (მეოთხე მეფეთა 17-9). „დაიდგესქანდაკებებიდა*აშერებიყველამაღალბორცვზედაყოველიხემხვივანის ქვეშ,“ (მეოთხე მეფეთა 17-10). „ახლაშემიყარეთ*ბაალისყველაქადაგი, ყველამისიმსახურიდაყველამისი ქურუმი, კაციშვილიარაკლდეს, რადგანდიდიმსხვერპლშეწირვამექნება *ბაალისთვის. ვინცდააკლდება, ვერგადარჩებაცოცხალი. ასეთიხრიკიმოიგონა იეჰუმ, რომამოეწყვიტა*ბაალისთაყვანისმცემლები.“ (მეოთხემეფეთა 10-19). „გაყარაიუდასმეფეთამიერდაყენებულიქურუმები, რომლებიცმსხვერპლს სწირავდნენგორაკებზეიუდასქალაქებშიდაიერუსალიმისსანახებში, და*ბაალის,*მზისადამთვარის, ცთომილთადაცისმთელივარსკვლავეთისთვისგუნდრუკის მკმეველნი.“ (მეოთხემეფეთა 23-5). „შევიდამთელიქვეყნისხალხი*ბაალისსახლშიდადაანგრიესიგი სამსხვერპლოიანად, დალეწესმისიგამოსახულებანიდამოკლესმათანი, *ბაალის ქურუმი, სამსხვერპლოებისწინ. დააწესამღვდელმაზედამხედველობაუფლის სახლზე.“ (მეოთხე მეფეთა 11-18). ), „რადგან ჩემი გზიდან ააცდენენ შენს ვაჟს, დაიწყებენ უცხო *ღმერთების თაყვანისცემას, უფლის რისხვა დაგატყდებათ თავს და დაუყოვნებლივ განადგურდებით.“ (მეორე რჯული 7-4). იევო იგივე იამმუ [იაჰვე]ამბობს: „ნუ გაჰყვებით სხვა *ღმერთებს, იმ ხალხთა *ღმერთებს, რომლებიც თქვენს გარშემო არიან.“ (მეორე რჯული 6-14), „რადგან შურისმაძიებელი ღმერთია თქვენში უფალი, არ აღიგზნოს უფლის, თქვენი ღმერთის რისხვა თქვენზე და არ აღგხოცოთ მიწის პირიდან.“ (მეორე რჯული 6-15). იაჰვე [იამმუ] ამბობს: „თუ იდუმალ წაგაქეზებს შენი ძმა, დედაშენის შვილი, ან შენი ვაჟი, ან ასული, ან შენს გვერდით მწოლი ცოლი, ან მეგობარი, რომელიც საკუთარი სულივითა გყავს და გეტყვის: წამო ვემსახუროთ სხვა *ღმერთებს, რომლებსაც არ იცნობთ არც შენ და არც შენი მამა-პაპა“ (ძველი აღთქმა, მეორე რჯული, თავი 13, სტროფი 6). „იმ ხალხთა *ღმერთებს, თქვენს გარშემო რომ არიან, შენთან ახლოს მყოფთა თუ შენგან შორს მყოფთა, ქვეყნის კიდიდან კიდემდეო“ (ძვ. აღთქმა, მეორე რჯული, თავი 13, სტროფი 7). „ნუ დაყვები მას და ნუ გაუგონებ, ნუ დაგენანება იგი, ნუ შეიბრალებ, ხელს ნუ დააფარებ“ (ძვ. აღთქმა, მეორე რჯული, თავი 13, სტროფი 8). „არამედ მოკალი იგი. პირველად შენი ხელი უნდა აღიმართოს მის მოსაკლავად, მერე კი მთელი ერისა“ (ძვ. აღთქმა, მეორე რჯული, თავი 13, სტროფი 9). „ჩაქოლე იგი, რომ მოკვდეს“ (ძვ. აღთქმა, მეორე რჯული, თავი 13 სტროფი 10). ასევე წერია: „არ არსებობს შენი მსგავსი *ღმერთებს შორის, უფალო“ (ფსალმუნნი, ლოცვა დავითის, თავი 85, სტროფი 8). „რადგან დიდია უფალი და ღირსსაქებარი მეტად, ყველა *ღმერთებზე საშიშია ის“ (ფსალმუნნი, თავი 95, სტროფი 4). „თუ მიატოვებთ უფალს და უცხო *ღმერთების სამსახურსშეუდგებით, უბედურებას დაგათევთ უფალი“ (იესო ნავეს ძე, თავი 24, სტროფი 20). „მაშ უარყავით უცხოთა *ღმერთები თქვენს შორის რომ არიან, და გული მიაბრუნეთ უფლის, ისრაელის ღმერთისაკენ“ (იესო ნავეს ძე, თავი 24, სტროფი 23). ფსალმუნი 81 (82): „1. ფსალმუნიასაფისა. უფალიჩადგასაღვთოკრებულში, ღმერთებსშორისჰქმნასამართალი. 5. არიციანდაარგაეგებათ, წყვდიადშიდადიან; ირყევაყველასაფუძველიდედამიწისა. 6. მეგანვაცხადე: თქვენხართღმერთებიდაუზენაესისძენიხართთქვენყველანი. 7. მაგრამთქვენდაიხოცებით, როგორცადამიანები, დადაეცემით, როგორცთითოეულიმთავართაგანი.იუდეველები ყვირიან: «ჩვენიღმერთიყველა *ღმერთებზედიდია.“ (მეორე ნეშტთა 2-5). იაჰვე [იამმუ] იყო ღვთაება, რომელმაც ომი გამოუცხადა დანარჩენ ღმერთებს და დამარცხდა ბაალთან ბრძოლაში.
კოდი: იევო-იაჰვეს ომი სხვა ღმერთებთან