კონტენტზე გადახტომა


სურათი

სულ: დევები და ასურები

დაპოსტა: შანკარადევა, 17 March 2019 · 936 ნახვა

დევა ასურა

გამოხმაურების ნახვაშანკარადევას ციტატა(დაპოსტვის დრო 17 March 2019 - 02:41 PM):

ინდუიზმშიდასხვადჰარმულრელიგიებშიდევებიარიანღმერთები. ლათინურადაცდეუსიგივედევნიშნავს - ღვთაებას, მაზდეანურანუზოროასტრულრელიგიაში - პირიქით, დევებიარიანდემონები, ხოლოაჰურებიიგივეასურები - ღმერთები, რომელთაგანუმთავრესია - აჰურამაზდაიგივეასურამაზდაო.
დასავლეთაზიაზედიდგავლენასახდენდაირანულიზოროასტრიზმი, რომელიცშექმნაზარატუსტრასპიტამამ, პორუშასპასადადუგდოვასძემ, ძვ.. მეექვსესაუკუნეში, გაანადგურარადევებისკულტიდაგამოაცხადაისინიავსულებად, ხოლოასურები - კეთილსულებად, მისისაქმეგააგრძელაიმპერატორმაქსერქსეპირველმადაშემდგომმამეფეებმაცგანაგრძესვედურიკულტებისწარხოცვაპირისაგანმიწისა.
კავკასიაშიძლიერიიყოზოროასტრისგავლენა.
ძველიქართულიწარმართულირელიგია, პრაქტიკულადესააზოროასტრიზმიდასხვაარაფერი. სადაამტკიცებულება? აიაქ: ქართულწარმართობაში, ისევეროგორცზოროასტრიზმშიდევებიდემონურსულებადიყვნენმიჩნეულნი, რომელთაცებრძოდნენ.. "ღვთისშვილები", ხოლო "ღმერთი" იყოვინმე - "მორიგე", რომლისსიტყვებსაციწერდა - კვირია. მორიგეესააასურამაზდაო, ხოლომისი "ღვთისშვილები" - ასურებიანუაჰურები. ვედურიგაგებითქართულიწარმართობაიყოირანულიდემონიზმის - მაზდეანობისგაგრძელებადასხვაარაფერი. ირანულმითოსშიარიანქართულიღვთისშვილებისმსგავსისულები - ამეშასპენტები, რომლებიცებრძვიანდევებს, რომელთაგანუძლიერესიასაურვაანუირანულად - ვერაგობა, ხოლოინდურადშარვა - მშვილდოსანი, რაცშივასრვამთავარიეპითეტიდანერთ-ერთია.


კოდი: დევები და ასურები