კონტენტზე გადახტომა


სურათი

მარგველაშვილმა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრის სამი კანდიდატი შეარჩია

დაპოსტა: PLANETA_INFO, 18 February 2014 · 1416 ნახვა

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრის სამი კანდიდატი (23-დან) უკვე შეარჩია პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა

და გადაუგზავნა პრემიერ-მინისტრს კონტრასიგნაციისთვის.

ესენი არიან:

ახტანგ აბაშიძე - 2000-2004 წლებში იყო საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრი და თავმჯდომარე.

ამჟამად მუშაობს კომპანია "სილქნეტში"სატენდერო კომისიის თავმჯდომარედ.

ვახტანგ ხუნდაძე - 1979-1974, 2001-2004 წლებში მუშაობდა საქართველოს ტელევიზიასა და რადიოში 2011 წელს იყო გაზეთ "დრონის" ჟურნალისტი ;


ხათუნა მაისაშვილი - 2012 წლიდან დღემდე სახელმწიფო კანცელარიის ანალიტიკოსი. 2003-2010 წლებში ილიაუნის მასწავლებელი

2011 დან დღემდე ჯავახიშვილის უნივერსტეტის მოწვეული პროფესორი; 1997 წლიდან დღემდე გაზეთ "7 დღის" დამფუძნებელი და თანარედაქტორი .


იმ შემთხვევაში, თუ პრემიერ-მინისტრი დაეთანხმება, კანდიდატურები დასამტკიცებლად გადაეგზავნება პარლამენტს.

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისია ექვსწლიანი ვადით დანიშნული ხუთი წევრისაგან შედგება.

საქმიანობა 2000 წლის 1 ივლისს დაიწყო.

გიორგი ჩიქოვანის მიერ თანამდებობის დატოვების შემდეგ კომისიის წევრის ადგილი ვაკანტური გახდა.

კომისიის ძირითად მიზნებს და ამოცანებს წარმოადგენს ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორებიც არის:

- ელექტრონული კომუნიკაციებისა და მაუწყებლობის სფეროში მონოპოლიური საქმიანობის დაუშვებლობა;

- თანასწორუფლებიანი და სამართლიანი კონკურენტული გარემოს შექმნა;

- თანამედროვე ტექნოლოგიების მოზიდვა და ამ მიზნით საერთაშორისო ორგანიზაციებთან აქტიური თანამშრომლობა;

- მომხმარებელთა კანონიერი ინტერესების დაცვა.


საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრობის კანდიდატი უნდა იყოს საზოგადოებრივი აღიარებისა

და ნდობის მქონე პირი, რომელსაც აქვს ეკონომიკის, საჯარო ადმინისტრირების, ბიზნესადმინისტრირების,

სამართლის, ელექტრონული კომუნიკაციების ან ჟურნალისტიკის მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული

აკადემიური ხარისხი და არანაკლებ 10 წლის მუშაობის გამოცდილება, მათ შორის, 3 წლისა - მმართველ თანამდებობაზე.


https://www.president.gov.ge/ge/PressOffice/Documents?8641

საქართველოს პრეზიდენტის 2014 წლის 3 იანვრის N 03/01/01 განკარგულებით გამოცხადებულ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრობის კანდიდატთა შესარჩევ ღია კონკურსში მონაწილე პირთა სია

1. ბორის ჯანჯალია
2. ხათუნა მაისაშვილი
3. ვახტანგ აბაშიძე
4. გიორგი ხონელია
5. დავით თუთბერიძე
6. მერაბ ქათამაძე
7. თეიმურაზ ბერიანიძე
8. დავით წივწივაძე
9. ვახტანგ გეგელია
10. ტარიელ გვალია
11. მამუკა ლობჟანიძე
12. დავით ცინცაძე
13. ბეჟან ხარებაშვილი
14. არჩილ ძიძიგური
15. ვახტანგ ხუნდაძე
16. გიორგი ნაჭყებია
17. გიორგი ლეონიძე
18. სოფიო ხორგუანი
19. მიხეილ გოთოშია
20. ავთანდილ ცაგარეიშვილი
21. ნათია კუპრაშვილი
22. ლია მუხაშავრია
23. ავთანდილ კახნიაშვილი

ვინ არის ეს ხალხი? რა საზოგადოებრივი აღიარება აქვთ? ან ვინ გაზომა და როგორ იზომება?
  • Report